Vedtægter Børne- og Ungdomskorpsens Samråd i Fredericia kommune Start Bus Afdelinger Aktiviteter Ansøgningsskemaer Link web@bus-fredricia.dk Tryk F5 for at opdaterer siden
Vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Fredericia § 1 Sammensætning Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Fredericia kommune består af 2 repræsentanter fra Det Danske Spejderkorps, 2 repræsentanter fra Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund FDF, I repræsentant fra De Grønne Pigespejdere og 2 repræsentanter fra KFUM- spejderne i Danmark. Repræsentanterne udpeges af Samrådets lokalafdelinger. § 2 Navn Det fulde formelle navn er "Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Fredericia kommune. I daglig tale bruges navnet "Samrådet" og/eller forkortelsen 'BUS". § 3 Formal Samrådets formål er at fremme samarbejdet mellem de tilsluttede organisationer, hvorved der opnås administrative, arbejdsmæssige eller økonomiske fordele. § 4 Arbejdsopgaver At følge udviklingen i kommunen, således at de tilsluttede organisationer til enhver tid er orienteret om lovgivning, administrative bestemmelser, udviklingen på relevante områder i samfundet mv., og om fornødent - såfremt der er enighed herom - tage politiske initiativer til gavn for Samrådets organisationer gennem fælles optræden over for offentlige myndigheder og andre organisationer. At finde personer - sammen med andre organisationer - til Folkeoplysningsudvalg og andre relevante organer samt repræsentere de tilsluttede organisationer i andre sammenhænge, hvor det findes nødvendigt. At løse fælles administrative opgaver foranlediget af formålet. At lave fælles aktiviteter efter enhedernes ønsker § 5 Forretningsorden Samrådet fastsætter selv sin forretningsorden. § 6 Vedtægter Ændring af disse vedtægter kræver enstemmighed i Samrådet. Vedtaget på Samrådsmødet den 15. december 2004